Seinte tasandamine ja viimistlemine

05. sept  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 1

Tihti kujuneb nii, et elamuid ja kortereid renoveeritakse ja viimistletakse sisehooajal, kui väljas enam sügisese-talvise ilma tõttu enam eriti toimetada ei saa. Need tööd võib jagada kolme rühma:

 

1. Seinte pahteldamine/viimistlemine

2. Plaatimistööd

3. Põrandate ehitamine ja tasandamine

 

Seinte tasandamise ja viimistlemise võib jagada kaheks:

 

1.  Ebatasase pinna ja/või laotud müüri esmane tasandamine. Selleks tuleb kasutada jämedama täitefraktsiooniga paksemaid segusid. Tavaliselt tehakse selle käigus 5…10 mm tasanduskiht, harvem 20…50 mm. Eluruumides võib seinte tasandamiseks kasutada kipskrohve, nt pumbatavat maxit ip 22 või käsi-kipskrohvi maxit ip 27. Neid võib kanda kivimüürile ja/või varem tasandatud pinnale. Tingimuseks on puhas ja kõva aluspind. Kui seinal on vana ja nõrk pudenev lubi(tsement)krohv, siis see tuleb eemaldada ja pind tolmust puhastada. maxit ip 22-e ja ip 27-ga saavutatakse piisavalt sile pind tapeedi jaoks ja ka struktuurvärvi alla. Segu valmistamisel jälgida pakendil olevat juhist. Põhiline on see, et veega ei liialdataks – liiga palju vett lahustab segus oleva sideaine ning segu jääb pärast kuivamist pehmeks.

Niisketes ruumides (vannituba, saun) ja külmades koridorides tuleb seinte esmaseks tasandamiseks kasutada tsemendil baseeruvaid segusid, kuna need on niiskuse- ja külmakindlad. Vetonit TT sobib ühes kihis kuni 10 mm paksuse kihi tegemiseks. See on 1 mm täitefraktsiooniga esmaseks tasandamiseks mõeldud tugev seinatasandussegu. Tasandatud pind jääb piisavalt sile plaadistuse ja paksema PVC katte alla. Kui segupinda on vaja maha lihvida, tuleb kasutada lihvkivi. Kuna Vetonit TT on niiskuse- ja külmakindel, sobib see loomulikult ka eluruumidesse.

2.  Viimistlemine. 

     Kasutatakse peenefraktsioonilisi pahtleid, millega saavutatakse klaassile pind värvi alla. Eluruumidesse sobivad polümeersed pahtlid. Levinud segud on Vetonit LR+ ja Vetonit LR Fine. Need mõlemad on viimistluspahtlid, kuid LR Fine’ga saavutatakse siledam pind. Nagu esmase tasandamise puhul, on viimistluspahtlitegi nomenklatuuris niiskus- ja külmakindlad segud. Niisketes ruumides pahteldamiseks tuleb kasutada Vetonit VH-d – sellega saavutatakse vajalik siledus värvi alla.

Plaatimistööd

Segu valikul tuleb lähtuda töö iseloomust: kas parandatakse vana probleemset pinda või plaaditakse äsja valminud ja krohvitud kiviseina. Iga töö jaoks on oma plaatimissegu. Valik on lai ning hinnad kõiguvad suures vahemikus. Plaatimissegud võib tinglikult jagada kahte rühma: tavaplaatimissegud ning kõrgendatud nakke- ja elastsusomadustega segud.  Kõige enam kasutatakse tavaplaatimissegusid. maxiti nomenklatuurist kuuluvad siia rühma Tile Fix, Easy Fix ja Handy Fix+. Tavaplaatimissegud sobivad kivipindade, betooni, krohvi, kipsplaadi ja vannitubades hüdroisolatsiooni plaatimiseks. Ka selles rühmas on erinevad hinna- ja kvaliteediklassid. On selge, et mida kallim, seda parem. Neist kolmest segust on kõige tugevama nakke ja suurema elastsusega Tile Fix, sellele järgnevad Easy Fix ja Handy Fix+.

maxiti “lipulaevaks” on Renovation Fix, millega võib plaate paigaldada vanale keraamilisele plaadile, värvitud pinnale, PVC-le, puidule, klaasile ja muudele probleemsetele pindadele. Suur nakketugevus ning head elastsusomadused võimaldavad plaatida ka ahjusid ja muid köetavaid/soojendatavaid pindu, mille temperatuur ei ületa 80° C. Samuti sobib Renovation Fix nakkekihi tegemiseks erinevate segukihtide vahele. Renovation Fix-i tuleb kasutada alati, kui on tegemist probleemsete aluspindadega. Klinkerplaatide paigaldamiseks on välja töötatud Klinkerplaadisegu. Võrreldes teistega on see tugevam ning ilmastiku-, külma- ja niiskuskindlam. Seetõttu tuleks välitingimustes treppide ja terrasside plaatimiseks kasutada just Klinkerplaadisegu.

Kui plaadid paigaldatud, võib 2-3 päeva möödudes vuugid viimistleda. maxit pakub 16 erinevat tooni Vetonit plaadivuugisegu, mis on saadaval 2 kg, 5 kg ja 25 kg pakendites. Enne peab kontrollima, et plaadistuse vuugid oleks puhtad ehitusprahist ja tolmust ning et plaatimistööde käigus sinna sattunud plaatimissegu oleks eemaldatud. Vuugisegu on suhteliselt kiiresti kivinev ja seetõttu ei ole seda otstarbekas suures koguses valmis segada. Vuugid täidetakse laia kummiservalise pahtlilabidaga. Umbes 15-60 minuti pärast (sõltuvalt ruumi temperatuurist, niiskusest, ventilatsioonist), kui segu on juba piisavalt tahenenud, puhastatakse lapiga liigne kuivanud segu plaadistuselt ja seejärel viimistletakse vuugid ümaraotsalise vuugipulgaga. Välitingimustes ja suure kulumiskoormusega kohtades (rõdud, garaažid, kaubanduskeskused) tuleb kasutada suurema kulumiskindlusega Klinkerplaadi vuugisegu.

Põrandad

Põranda valamiseks kasutatakse üldjuhul tavalist betooni. Suurte mahtude korral on see ainumõeldav variant, sest segu tuuakse objektile pumpautoga. Väiksemate mahtude korral on väikse koguse betooni tellimine ebaratsionaalne. Seetõttu tasub kaaluda valmis kuivsegude kasutamist. Universaalne toode põranda valamiseks on kuivbetoon Vetonit S100. Minimaalne kihi paksus valamisel on 3 cm, maksimaalset paksust ei limiteerita. Suuremate mahtude korral võib seda osta 1000 kg kotis, väiksemate mahtude korral on saadaval 25 kg kotid. Kui põranda ehitamisega on kiire, tuleb kasutada kiirestikivinevat põrandavalamismassi Vetonit 6000. Selle segu minimaalne kihi paksus on 1 cm, maksimaalset ei piirata. Tööd tuleb teha kiiresti, sest ca 2 tunni möödudes saab põrandal juba käia. Nii Vetonit S100 kui Vetonit 6000 sobivad põranda valamiseks tihendatud killustik-, kruus- ja liivalusele ning betoonile.

Täiendava tasanduskihi valamiseks on mitmeid võimalusi. Kui vannutubades, pesuruumides või saunas on vaja teha põrandale tasanduskiht koos kalletega trapi suunas, siis on valik tavasegu Vetonit 5500 ja Vetonit 5000 vahel. Need sobivad nii betoonalusele kui ka tihendatud killustiku- või kruusakihile. Vetonit 5500 on normaalselt kihinev segu ning seda kasutatakse 1...3 cm paksuse kihi valamiseks. Vetonit 5000 on kiiresti kivinev ning sellega võib valada 1...5 cm paksuse kihi.

Põranda peentasandust tehakse siis, kui soovitakse paigaldada parketti, PVC-d ja ka plaate. Ka siin on võimalik valida paari toote vahel. Levinud segu on isetasanduv ABS 148, mis tagab peegelsileda pinna PVC ja parketi alla. Minimaalne kihi paksus ABS 148-l on 4 mm, kuid isetasandumise efekt pääseb mõjule alates 8 mm-st. Maksimaalne kihi paksus on 30 mm. ABS 148 tasandab vaevata kuni 1 cm sügavused lohud – see toode ei eelda aluseks peegelsiledat betoonpõrandat. Kui paksused on veelgi väiksmad, tuleb kasutada käsitasandussegu Vetonit 3000. See on väga peene täitefraktsiooniga ning seetõttu võib teda nimetada ka põrandapahtliks. Seda segu kasutatakse kuni 5 mm paksuse tasanduse tegemiseks ning töö tulemuseks on peegelsile pind PVC või parketi alla. Tasandustööd võib teostada kahel viisil: kas segu põrandale valades ja liibiga laialivalgumisele kaasa aidates või pahtlilabidaga põrandale kandes.

 Rohkem infot: www.maxit.ee

 

 

Blessed Ryan Kas otsite tulusat investeeringut, kus saate alustada väikese summaga ja teenida lühikese aja jooksul mõistlikku kasumit? Ma ei uskunud kunagi ühtegi veebiinvesteeringusse, sest olin hirmul ega tahtnud kunagi, et mind pettaks, kuni nägin ülevaadet hr Pablo Martinezist. Ta on Forexi/Crypto kauplemiskonto haldur, kes aitab teil oma kauplemisstrateegiate ja võidusignaalidega oma kauplemiskontot hallata. Alustasin 500 dollari suuruse investeeringuga ja teenisin 7 päevaga 6650 dollarit kasumit. Nüüd teenin ma iganädalaselt üsna palju ja võlgnen kõik härra Pablo Martinezile. Tänan teid, härra Pablo Martinezit, et muutsite mu finantselu ümber, ja ma soovitan teie häid tegusid ka edaspidi. Kui soovite investeerida aktsiatesse, binaarsetesse optsioonidesse ja Forexi/krüptokauplemisse, võtke palun ühendust hr Pablo Martineziga ja teil on selle üle hea meel. Varjatud tasusid pole. Võtke ühendust hr Pablo Martineziga E-post: pm7234029@gmail.com WhatsApp: +44 7520 636249 Facebook: https://www.facebook.com/PM-Fast-Trade-104912912155335/ 25. mai 2022
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: