Renoveerimistoetus ühistule: kuidas seda saada?

21. mai  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 1
Korteriühistutel on võimalik taotleda toetust oma kodumaja rekonstrueerimiseks. Lisaks väiksematele küttearvetele ja hoone eluea pikenemisele tõstab see ka kinnisvara hinda, kirjutab Eesti Päevalehe erileht Korteriühistute leht.

Ühtekuuluvusfondist rahastatava toetuse maht on 102 miljonit eurot. Toetus on mõeldud enne 1993. aastat ehitatud korterelamutele, kus on moodustatud korteriühistu või mis on tervikuna kohaliku omavalitsuse omandis. Majas peab olema vähemalt kolm korterit.

Alustada tuleb energiaauditist

Korteriühistud kiirustama siiski ei pea, sest hinnanguliselt saab rekonstrueerida umbes 1000 korterelamut ja taotlusi võetakse vastu 2020. aastani. Esmalt tuleb tellida energiaaudit ja -märgis, uurida KredExist toetuste tingimuste kohta ning küsida pangast esialgsete laenutingimuste kohta. Siis saab ühistu üldkoosolekul võtta vastu otsused rekonstrueerimiseks ja laenu taotlemiseks. Kui ühiselt leitakse, et tahetakse rekonstrueerimisega edasi minna, saab juba tellida ehitusprojekti ja taotleda ehitusloa.

Rekonstrueerimistoetuse taotlemise eeldus on sisekliima parandamine. 15% toetuse puhul tuleb teostatavate töödega saavutada 20% energiasääst, 25% toetuse puhul tuleb kindlasti rekonstrueerida küttesüsteem, soojustada fassaad, katus ja vahetada kõik vanad aknad, 40% toetuse puhul tuleb lisaks eelnimetatule tõsta külmasildade vältimiseks ka aknad soojustuse tasapinda või soojustada aknapaled ja paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem. KredExi eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul ei saa toetust eraldada ühistutele, kes soovivad teostada maja juures üksikuid töid (nt parandada katust või välja vahetada aknad).

Toetuse abil vähenevad hoone küttekulud, pikeneb selle eluiga ning paraneb üldine elukeskkond. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on näiteks välja toonud, et kui praegu maksab üks perekond kütte eest keskmiselt 100 eurot kuus, siis põhjaliku rekonstrueerimise tulemusel võib küttearve väheneda umbes 50 euroni.

„Kui ühistu on saanud esialgse positiivse otsuse, suuname ehitusprojektid ekspertiisi ja pärast seda selgub tööde maksumus ning saame teha lõpliku toetuse eraldamise otsuse,” ütleb Reinsalu. „Siiani oleme vastu võtnud 13 taotluse rahuldamata jätmise otsust, sest taotlused ei ole vastanud määruse tingimustele. Samas saavad antud ühistud puuduste kõrvaldamisel taotluse uuesti esitada ning mitu ühistut on seda juba ka teha jõudnud,” lisab ta.

Korteri väärtus tõuseb

Paljud inimesed pelgavad laenamist, ent pikemas perspektiivis tasub maja kordategemine end ära just energiatõhususe suurenemise ning hoone eluea pikenemise tõttu. Lisaks viitab Reinsalu ka EL-i hoonete energiatõhususe direktiivile, mille kohaselt peavad pärast 31. detsembrit 2020 kõik uusehitised olema liginullenergiahooned. „Hinnavahe võib kasvõi Mustamäel samal tänaval olla väga suur. Kui üks on rekonstrueerimata elamu, mis ehitatud 1960. aastatel, ja teine on uusehitis, siis on juba praegu nende korterite hinnavahe ligikaudu 25%. On raske isegi prognoosida, mis see vahe on pärast aastat 2020,” arutleb ta.

Rekonstrueerimistööde toetust hakatakse andma kolmes osakaalus: 15%, 25% ja 40% tööde maksumusest, sõltuvalt saavutatavast energiatõhusustasemest ja töödest. Erandina on Ida-Virumaal paiknevate korterelamute toetuse määr tulenevalt selle regiooni elamute mahust ning seisukorrast 10% võrra kõrgem. Reinsalu ütleb, et sealkandis on küsimuseks ka teadlikkuse suurendamine, et korteriomanikel oleksid selged kõik põhjused, miks on kasulik oma maja korda teha. Suuremast toetusest on abi ka sel põhjusel, et keskmine sissetulek on seal Eesti keskmisest märgatavalt madalam.

KredEx toetab

  • Renoveerimistaotlusi on tänase seisuga esitatud KredExile 84, summas üle 11 miljoni euro.
  • Esialgse positiivse otsuse saanud korteriühistuid on 42, 13 taotlust on rahuldamata jäetud.
  • Lõpliku toetuse otsuse saanud 24 ühistu kogutoetussumma on 3,66 miljonit eurot.
  • Otsuse saanud 66 ühistust on olnud 40% toetuse taotlusi 53, 25% toetuse taotlusi 10 ja 15% omi 3.
  • Ühistute omapoolne finantseering omavahendite ja laenu toel on 6,35 miljonit eurot ehk kokku maksab nende 24 korterelamu rekonstrueerimine üle 10 miljoni euro.
  • Neist 18 elamut on saanud 40% toetuse otsuse, kus viiakse läbi terviklik rekonstrueerimine – soojustatakse fassaad ja katus, vahetatakse vanad aknad, renoveeritakse küttesüsteem ja paigaldatakse soojustagastusega ventilatsioonisüsteem.

Allikas: KredEx


SCOTT WYCOFF Hi, did you know there are spells to win love back from an ex. I have done it. I love reading about relationships and how to make them work, how to better the relationship, and how to keep the spark alive, even how to talk to them a certain way to get them to think a different way about the situation and you. If you need advice or want to win your ex back, try DR EMU copy and message on the following ( Email: emutemple@gmail.com ) or ( WhatsApp: +2347012841542 ) It will change your mentality and get you what you want. Facebook page Https://web.facebook.com/Emu-Temple- 104891335203341 16. juuni 2022
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: