Põranda plaatimine ja plaatide paigutus

20. sept  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 0

Enne plaatide põrandale liimimist on väga oluline paika panna tööjooned, mille järgi hakkate plaate reastama. Esimene plaadirida on kriitilise tähtsusega, sest ülejäänud read joonduvad nende järgi. Kõik tööjooned peaks olema hästinähtavad. Tööjoonte kavandamisel peaksite lähtuma järgmisest põhimõttest: põranda hästinähtavad alad peaksid olema kaetud tervete plaatidega ning põranda servas olevad plaadid peaksid olema vähemalt poole plaadi laiused.

OLULINE: Kui paigaldate plaate niiskesse ruumi, siis enne tööjoonte markeerimist, paigaldage vastavalt paigaldusjuhisele hüdroisolatsioon ning seejärel markeerige tööjooned. Vastupidiselt käitudes ei jää tööjooned näha ning peate kogu töö uuesti tegema. Kuivades ruumides soovitame enne tööjoonte märkimist katta põrand nakkedispersiooniga.

1. Samm: paigalda plaadid „kuivalt“ ilma seguta ning alusta plaatide ladumist põrandale kahest kõige avatumast seinast. See loob hea pildi sellest, missugune teie põrand hakkab välja nägema. Ära unusta jätmast vuugivahesid. Erinevate plaatide korral võimaldab see teil kombineerida erinevaid mustreid.

Kui alustate plaatide paigaldamist nurgast ja iga rea lõpus olevad plaadid jäävad kitsamad kui pool plaadi laiust, siis nihuta kogu rida poole plaadi võrra edasi. See tagab teile kõikidesse servadesse vähemalt poole plaadi laiuse riba.

2. Samm: Kontrolli, et nurk, millest alustad oleks täisnurk. Kui nurk ei ole täisnurk, siis märgi põranda nurka, ühe plaadi laiuse kaugusele mõlemast seinast,  täisnurga all olevad tööjooned (Tööjoontest sissepoole tõmba veel üks joon, mis oleks kahe vuugivahe  kaugusel välimisest. See tagab korraliku vuugi ka äärmisele plaadireale. Joone tõmbamiseks kasuta täisnurka ning sirge serva saavutamiseks loodi või sirget lauda.

Kui põranda nurk on teravnurk, siis esimene seina äärde paigutatav plaat olgu terve ning järgnevaid plaate peaksite lõikama kitsamaks. Kui nurk on nürinurk, siis tõmmake tööjooned selliselt, et rea viimane plaat, mis jääb seina äärde, oleks terve ning ülejäänud plaate, mis jäävad tööde alustamise nurga poole, peaksite lõikama kitsamaks.

Täisnurksete seinte korral alusta plaatimist seina äärest, jättes seina äärde vuugi laiuse vahe.

3. Samm: töö hõlbustamiseks paigaldage mööda sisemist joont kaks lauda või latti (joonduslatid), mis hõlbustavad plaatide paigaldamist ( Joonis 1.). Veendu, et joonduslatid oleksid täisnurga all.

 

4. Samm: Hiljem, kui olete põranda plaatinud, eemaldage joonduslatid ning paigaldage ka seina äärde jäävad plaadiread.

 

TÄHELEPANU: Plaate lõigates arvesta ka vuugivahe laiusega ning lõika plaadid selle võrra kitsamad.

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: