Linoleumi paigaldus

30. juuni  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 1
Linoleumi rullide paigaldus

Tutvuge Kasutusklassifikatsiooniga EN685. Kõigi põrandakattematerjalide käitlemisel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et järgitaks ohutusnõudeid ja ei tekitataks materjalile vigastusi.

Ettevalmistus:

Aluspind peab olema tasane, ühtlane, kuiv, tahke, tugev, sile mõõdukalt niiskust imav ja mitte avatud niiskusele. Aluspinna ettevalmistus ja niiskus peavad vastama asukohamaa kehtivatele standarditele. Tahke aluspõranda niiskus peab vastama standardi maksimaalsele lubatud niiskusnormile.

Enne tasandussegu valimist tuleb selgitada, missugust liiklust peab paigaldatav põrand taluma. Lateks tasandussegud ei sobi tiheda liiklusega ruumidesse, eriti ruumidesse, milles liiguvad rasked ja kitsarattalised konteinerid. Ärge kunagi koormake vastrajatud põrandat raskete ratassõidukitega, sest see võib halvasti mõjuda põrandakatte all mitte veel täielikult kuivanud liimile. Kui vastvalmivat põrandat tuleb siiski koheselt kasutama hakata, kaitske seda laudade või vineeri abil.

Konkreetsete aluspõrandate ja nende ettevalmistustööde kohta info saamiseks võtke palun ühendust Tarketti tehnilise talitusega.

Märkus: Kuigi Tarkett võib aeg-ajalt soovitada liimide, tasandussegude ja niiskusetõkkematerjalide tootjaid ja tüüpe, ei garanteeri me nende toodete kvaliteeti. Toodete ja tootjate nimistu ei ole garanteeritult täielik ega ajakohane.

Tarkett ei vastuta mis tahes selliste toodete koostoimimise eest mis tahes toodetega. Kasutatud toodete sobivuse ja nõuetekohase kasutamise eest vastutavad liimide, tasandussegude ja niiskusetõkkematerjalide tootjad ja põranda valmistajad.

On oluline, et põrandasse ehitatud kütteseadmed oleks enne põrandakatte paigaldamist kasutusse võetud ja töökorras. Põrandaküte peab olema vähemalt 48 tunni jooksul enne põrandakatte paigaldamist välja lülitatud. Samuti peab põrandaküte olema välja lülitatud 48 tunni jooksul pärast põrandakatte paigaldamist. Põrandakütte mittekasutamise ajal tuleks ruumi vajadusel kütta alternatiivse küttesüsteemi abil selleks, et tagada pidev 18°C - 27°C temperatuur. Suurendage ruumi temperatuuri järkjärgult, tõstes seda igal päeval vaid mõne kraadi võrra seni, kuni saavutatakse soovitud tulemus. Temperatuur ei tohiks kunagi ületada põrandakattetootjate kokku lepitud 27°C taset põrandakatte aluskihil (liimijoonel). Nende juhiste mittetäitmine võib endaga kaasa tuua kattematerjali nõrga kinnituse, liitekohtade avanemise ja isegi värvimuutuse. Kõik sellised vead võivad ilmneda nii lühikese kui ka pikema aja jooksul.

Paigaldus:

ETTEVAATUST: linoleum on valmistatud looduslikest materjalidest ja selles sisalduvad õlid põhjustavad põrandakatte värvi muutumist otsese päikesevalguse tulemusel. Tootmisel tekkiv kollakas toon väheneb kiiresti, sõltuvalt päikesevalguse intensiivsusest. Pärast selle protsessi lõppu säilitab põrandakate oma originaalvärvi. See on linoleumi vältimatu omadus.

Ettevalmistus

Linoleumitükid tuleb lõigata soovitud pikkustesse, lisades mõnesentimeetrise varu. Valmis lõigatud tükid tuleb ladustada ruumi, kuhu põrandakate paigaldatakse. On oluline, et linoleumi lehti säilitatakse püstiasendis vähemalt 24 tunni jooksul enne paigaldust, miinimumtemperatuuril 18°C.

Sellist temperatuuri tuleks säilitada kogu paigaldusprotsessi vältel. Aluspõranda minimaalne temperatuur peaks olema 15°C. Betoonpindade niiskus peaks olema alla 75% RH (aluspinna niiskus < 2,5%, meetod CM).

Neist väärtustest väljapoole jäävates keskkondades tuleb kasutada spetsiaalseid liime.

Paigaldus:

 1. Valmistage aluspind nõuetekohaselt ette ja eemaldage sellelt praht.
 2. Kontrollige, et sama partiinumbriga kattematerjal oleks ladustatud vastavatesse paigalduskohtadesse. Kõik rullid on nummerdatud ja neid tuleks kasutada järjestikuselt.
 3. Planeerige paigaldatava materjali piirkond võimalusel selliselt, et liitekohad ei sattuks uste, peamiste liikumisalade, kraanikausside või pissuaaride juurde. Kui ruum on enam-vähem ruudukujuline, peaksid lehed jooksma paralleelselt siseneva valgusega. Pikkades ja kitsastes ruumides on parim, kui lehed paigaldatakse ruumi pikisuunal.
 4. Märkige esimene leht piki ruumi selliselt, et lehe mõlemad otsad ulatavad veidi seintele. Lõigake leht märgitud jooni mööda välja, kasutades selleks eriotstarbelisi konks- või sirgteralisi nuge. Kõrvaldage materjalijäägid ja asetage linoleum oma kohale. 
  Konksnuga kasutades lõigake alati altpoolt.
 5. Paigaldage lehtmaterjal tihedalt seina vastu, tõmmake pliiatsijoon piki linoleumi serva aluspinnale märgitud seina vastu.
 6. Kui leht on paigas, tõmmake pliiatsijoon 90° nurga all lehe serva aluspõrandale, kasutades selleks joonlauda. See ristmärge peaks olema ligikaudu 200 mm kaugusel lehe sellest seinale tõstetud otsast.
 7. Libistage leht piki esimest pliiatsijoont tagasi kuni selle serv on sirgelt aluspõrandal ja seinaga enam-vähem kohakuti. Kaks ristuvat joont on nüüdseks üksteisest eemale liikunud.
 8. Seadke pikad joonlauad kahe joone vahele ja kandke see joon seinalt linoleumile, hoides joonlaudu samal ajal linoleumi servaga paralleelselt. Kui joonlaud on selliselt paika pandud, märgitakse lehe lõpp ja lõigatakse sellelt jääkmaterjal.
 9. Libistage linoleum endisesse asendisse tagasi; materjal on nüüd joondatud pika seina ja otsaseina järgi. Korrake protseduuri lehe selles otsas, mis on veel seinale tõstetud.
 10. Paigaldage kõik järgnevad linoleumi lehed samasuunaliselt.
 11. Järgmise lehe paigaldamisel kasutage 25 mm ülekatet, lehe üks ots peab ulatuma 20-30 mm võrra ühele seinale. Märkige ülejääk ära ja lõigake leht mõõtu.
  Libistage lehe see ots õigesse asendisse just sobitatud seina vastas. Nüüd korrake eelmise lehe viimase otsa paikalõikamise protseduuri uuel lehel.
 12. Selliselt tuleks käituda kõigi järgnevate lehtede paigaldusel, välja arvatud viimase lehe korral, mis tuleks paigaldada sarnaselt esimesele.
 13. Paigaldage vaid nii palju põrandakattematerjali, kui jõuate ühe päeva jooksul aluspinnale liimida.
 14. Vahetult enne linoleumi liimimist tuleks kõigis liitekohtades teha sisselõiked selliselt, et lehtede vahele jääks 0,3 mm laiune vahe. Märkige 10 mm ülekattega servast ja lõigake servanoaga, läbistades 2/3 materjali paksusest ja kasutades seejärel konksnuga. Kasutage seda lõigatud serva ja tekitage liitekohale 0,3 mm laiune vahe. Süvendage seda sirgteralise noaga, hiljem kasutage lõikamiseks konksnuga.
 15. VÕI lõigake materjalile sirge serv servalõikuriga ja tehke sellele hiljem lõikamata servaga ülekate.
 16. Tõmmake lehed poole pikkuse ulatuses tagasi, pühkige aluspind ja linoleumi alumine külg veelkord puhtaks, et tagada prahi puudumine põrandakatte all.
 17. Kandke aluspinnale nõuetekohaselt soovitatav linoleumiliim, mille on valmistanud usaldusväärne liimitootja (ligikaudu 400 g/m2, sõltuvalt liimi sordist). Märkige linoleumi alumine serv pealmisele lehele, kasutades lühikest märkeriista (pealt ja alt). Korrake protseduuri lehe teisel poolel niipea kui esimene pool on liimitud. Kasutage liitekohal survehaamrit ja kinnitage kattematerjal täielikult põranda külge.
 18. Liimi valiku ja konkreetsetes tingimustes kasutamise ning õigete töömeetodite eest vastutab põrandakatte paigaldaja.
 19. Pöörake tähelepanu asjaolule, et vead linoleumi paigaldusel tulenevad enamasti liimi ebaõigest jaotusest, lehtmaterjali liiga hilisest asetamisest liimile, ebaõigest rullimisest või kõigi nende faktorite koosmõjust. Teisisõnu on põhjus liimi ebapiisavas kontaktis linoleumiga. Pöörake erilist tähelepanu lehtede servadele seinte juures või piirkondades, mis on linoleumirullile kättesaamatud. Kasutage selliste kohtade rullimiseks käsirulli (survehaamrit). Kasutage survehaamrit ka põrandaliistudel.
 20. Liim tuleb pinnale kanda vastavalt tootja soovitustele ja linoleum tuleb asetada liimile seni, kuni liim on veel märg. Rullige linoleumi selle laiuse suunal ja seejärel pikisuunal, kasutades selleks linoleumirulli. Korrake rullimist 15 minutiliste intervallide järel seni, kuni materjal on täielikult aluspõranda külge kinnitunud, pöörates sealjuures erilist tähelepanu liitekohtadele, ristliidetele, lehtede otstele ja kõigile raskesti ligipääsetavatele kohtadele. Pühkige kõik liimijäägid niiske lapiga või white spirit’iga niisutatud lapiga.
 21. Igas linoleumi täisrullis on kuivatusriba. Selline riba on ka mõnedes poolrullides. Sellised ribad on tuntavad materjali ebatasasusena ja on ligikaudu 25 cm pikkused ja 2 m laiused. Selliste ribade paigaldamisel tuleb olla eriti hoolikas. Liimige see materjalipiirkond aluspinnasele linoleumiliimiga. Rullige alati uuesti 15-minutiliste intervallide möödudes.

Liitekohad:

ETTEVAATUST: Kasutage ainult linoleumi liitmiseks ette nähtud liitevardaid (ärge kunagi kasutage PVC materjali jaoks mõeldud liitevardaid).

 1. Enne linoleumi liitevarraste abil kuumliitmist laske paigaldatud materjalil seista vähemalt 24-48 tundi.
 2. Õnardage liitekohtadele sisselõiked, kasutades selleks U-kujulist (P-tüüpi) lõiketööriista või automaatset lõikurit. Ärge kasutage kolmnurkse või V-kujulise teraga värvikraapijat.
 3. Sisselõige tuleb teha 2/3 materjali paksuse ulatuses (maksimaalselt 2,5 mm).
 4. Enne kuumliitmise alustamist kontrollige, et sisselõige oleks puhas materjali- ja liimijääkidest.
 5. Soovitatav liitetemperatuur on 350-400°C. Leister kuuma õhu püstolil (või sellega sarnanevat tööriistal), mis on varustatud kiirliiteotsikuga, tuleb tööks valida ligikaudu režiim number 5. Kui te ei ole režiimi valikul kindel, küsige nõu tööriista valmistajalt. Stabiilse temperatuuri saavutamiseks seadke tööriist sellele režiimile mitu minutit enne töö algust.
 6. Enne töö alustamist proovige kuumsulatust linoleumi proovitükil.
 7. Sulatage ligikaudu 2 meetrit minutis.
 8. Kärpige liitejääke kahe järjestikuse lõikamisega. Vähendage liitevarrast tasandustööriistaga ja spaatelnoaga. Teine lõige tuleb teha pärast varda täielikku jahtumist

Tõstetud servadega linoleumpõrand:

Eelnevalt valmistatud linoleumpõranda servad

Eelnevalt valmistatud linoleumpõranda servad on saadaval 2 meetri pikkuste liistudena. Need on 100 mm kõrgused ja ulatuvad alaosal 100 mm kaugusele seinast. 45° sise- ja välisnurkadel kasutage liistu servade lõikamiseks nurgasaagi. Kinnitage liistud vastavalt ette valmistatud seinale kontaktliimiga. Mõõtke paigaldamiseks mõeldud pind ja lõigake linoleumi servad selliselt, et need ulatuksid liistudele ligikaudu 20 mm ulatuses. Tehke lehtedele ligikaudu 25 mm laiune ülekate ja lõigake need selliselt et lehtede vahele moodustuks 0,3 mm laiune vahe. Liimige linoleum nõuetekohaselt aluspinnasele (jätkuvalt ülekattega liistule) soovitatava linoleumiliimiga, mille on valmistanud usaldusväärne tootja. Kasutades märkeseadet (pealt ja alt) märkige ja lõigake linoleumi serv liistu servani. Rullige linoleumi linoleumirulliga seni, kuni liim on veel märg. Pärast ligikaudu 48 tunni möödumist liitke lehed ja liistud omavahel kuumsulatuse ja linoleumi liitevarraste abil.

Materjali sobitamine nurkadesse ja servadele

(a) Linoleumi on võimalik ka sobitada ümber 25 mm raadiusega nurga ja paigaldada seinale kuni soovitud kõrguseni, kus see piiratakse tavaliselt PVC materjalist tihendiga. Kui paigalduskoht on piisavalt suur ja sirge, on seda võimalik teostada ühe linoleumilehe ja minimaalse liidete arvuga. Selline ala võiks olla näiteks suur nelinurkne ruum milles ei ole või on võimalikult vähe lisaseinu.

(b) Kui paigalduskoht on keerulisem, märkige seintest ligikaudu 125-150 mm kaugusele aluspinnale kriidijoon. Seejärel paigaldage seina ja põranda vahelisse nurka tugiliist, kasutades nurgalõikurit, mille abil on võimalik saada põrandakattele hea tugi sise- ja välisnurkadesse. Liimige liist oma kohale kontaktliimi või vastava akrüülipõhise liimi abil. PVC materjalist tihend tuleks liimida soovitud kõrgusele, kasutades sama kontaktliimi. Mõõtke kaetav pind ja lõigake valmis õige pikkusega linoleumilehed. Asetage need aluspõrandale nii, et kriidijoonte taga moodustub kogu ruumi ulatuses ligikaudu 20 mm laiune ülekate. Paigaldage lehed 25 mm laiuse ülekattega ja lõigake mõõtu, jätke lehtede vahele 0,3 mm laiused vahed.

Liimige linoleum kuni kriidijoonte servadeni. Linoleumi liimimiseks katke aluspind nõuetekohaselt usaldusväärse tootja valmistatud soovitatud linoleumiliimiga, kriidijoonte taha peab jätkuvalt jääma ülekate. Rullige linoleumirulliga.

Mõõtke taas 125-150 mm kõigi seinte servadest ja tehke linoleumile uued kriidijooned. Tehke mööda kriidijooni sisselõige, kasutades selleks vastavaid sirgeteralisi ja konksnugasid. Eemaldage materjalijäägid ja rullige materjali uuesti seni, kuni liim on veel märg. Nüüd mõõtke kaugus linoleumi servast üles ja üle tugiliistu kuni paigaldatud tihendini.

See mõõt tuleks nüüd kanda linoleumilehe laiusele lehe mõlemas otsas. Märkige mõõtude vahele kriidijoon. Lõigake mööda joont, kasutades vastavaid sirgeteralisi ja konksnugasid.

Ärge kunagi lõigake tugiliistu katmiseks mõeldud ribasid linoleumi rulli otsalt, sest sellised ribad kipuvad kokku kõverduma ja seeläbi liimikihilt eemalduma. Suruge lõigatud riba sirge serv tihedasti juba paigaldatud linoleumi vastu, laske materjalil tihedalt tugiliistule naalduda ja märkige liistu mõlemad otsad sobivasse mõõtu. Korrake protseduuri kõigil seintel ja paigaldage seejärel nurgad. Liimige kontaktliimiga. Kuumutage linoleumi õrnalt kuuma õhu püstoliga, tagamaks materjali tihedat kontakti tugiliistuga. Kärpige vajadusel linoleumi ülaosa ja suruge see tihendisse. Pärast 48 tunni möödumist liitke kuumsulatuse teel linoleumi liitevarraste abil kõik ühenduskohad.

Eelnevalt valmistatud PVC liist

Sellise liistu paigaldus teostatakse samamoodi, kui linoleumliistu paigaldus. PVC liistu linoleumiga liitmiseks kasutage linoleumi liitekaablit. Ärge kasutage PVC liitekaablit.

Eelnevalt valmistatud PVC liistud on saadaval 2 meetri piikustena. Need on tavaliselt 100 mm kõrgused ja ulatuvad alumises osas seinast 50 mm kaugusele. Kinnitage liistud vastavalt ette valmistatud seinale kontaktliimiga. Mõõtke paigaldamiseks mõeldud pind ja lõigake linoleumi servad selliselt, et need ulatuksid liistudele ligikaudu 20 mm ulatuses. Tehke lehtedele ligikaudu 25 mm laiune ülekate ja lõigake need selliselt et lehtede vahele moodustuks 0,3 mm laiune vahe. Liimige linoleum nõuetekohaselt aluspinnasele (jätkuvalt ülekattega liistule) soovitatava linoleumiliimiga, mille on valmistanud usaldusväärne tootja.

Kasutades märkeseadet (pealt ja alt) märkige ja lõigake linoleumi serv liistu servani. Rullige linoleumi linoleumirulliga seni, kuni liim on veel märg. Pärast ligikaudu 24 tunni möödumist liitke lehed ja liistud omavahel kuumsulatuse ja linoleumi liitevarraste abil

PVC tugiliist

Selliseid liiste võib kasutada siis, kui vajatakse veekindlaid liitekohti. Seda kasutatakse tavaliselt puidust põrandaliistu asemel kohtades, kus ei ole palju põrandal voolavat vett.

PVC tugiliistud on saadaval 2 meetri pikkustena, samuti erineva pikkusega rullidena ja see on tavaliselt 100 mm kõrgune ning ulatub alumises osas seinast 10-15 mm kaugusele. Paigaldage põrandakate tavalisel meetodil seinani ja liimige aluspinnale. Kinnitage liist vastavalt ette valmistatud seinale kontaktliimiga. Enne tugiliistu seinale liimimist võib seinani märgitud põrandakatte serva vastava tihendusainega tihendada. See kaitseb põrandakatet põrandal voolava vee eest, kuid sellesse tuleks suhtuda kui odavasse alternatiivi eelnevalt valmistatud liistudele või materjali sobitamisele nurkadesse ja servadele olukorras, kus nõutakse veekindlaid liitekohti.

Pirita Lasteaed Tere! Soovin saada hinnapakkumist jargmistele töödele: 1. PVCkate paigaldus-56,6m(kate ja liim meil on olemas) 2. Parketi paigaldus-96.0m(materjal ka on olemas) Aitäh! tel. 6238783, 58189591 30. jaanuar 2014
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: