Korteriühistute toetamine 2012. aastal.

09. veebr  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 1
Ka 2012. aastal jätkub ühistute ja ühisuste toetamine riigi- ja kohalike omavalitsuste poolt. Esitame kokkuvõtliku ülevaate pakutavatest toetustest ning ka mõningad kommentaarid MTÜ Meie Kalamaja liikmete toetuste taotlemise ja saamise kogemustele põhjal.
KredEx’i toetused jätkuvad
Renoveerimislaen on KredEx’i teiseks elamutele mõeldud põhitooteks 2012. aastal. Lugedes kogu materjali läbi, saab teada, et toetatakse 10-, 20- ja 30-protsendilist energiasäästu kindlustavaid renoveerimisprojekte, mille teostamiseks võtab ühistu või ühisus pangast laenu. KredEx’i toetus katab kuni 15% projekti maksumusest, mida ühistul läheb vaja laenu omafinantseeringu katmiseks. Toetuse ja laenu saamiseks on vajalikud energiaaudit (kehtib pärast 7. maid 2009. a läbiviidud audit) , ehituse ekspertiis ja ehitus- või renoveerimisprojektid. 
Kui energiaauditis pole energiasäästu protsent välja toodud (see ei saa ollagi selge enne renoveerimist), on vajalik energiaekspertiis , mis tõendab energiasäästmise fakti. See viiakse läbi pärast rekonstrueerimist. 
KredEx toetab ka renoveerimislaenu jaoks vajalike eeltöid kuni 50% ulatuses nende maksumusest.
energiaaudit – toetus kuni 700 eurot, 
ehitise ekspertiis – toetus kuni 700 eurot,
ehitusprojektide pakett – toetus kuni 4000 eurot. 
Soovitame rekonstrueerimisjärgse energiaekspertiisi käigus kindlasti tellida/kätte saada ka energiamärgis. Tallinna ühistuid toetab energiamärgise saamisel linnavalitsus. Kasulik on teada, et energiasäästu saab arvestada alates 1. jaanuarist 2008. a läbi viidud rekonstrueerimistöödele. Need tööd tuleb siis kajastada ka kompleksse rekonstrueerimise projektis, mis tuleb esitada renoveerimislaenu saamiseks. 
Pange tähele, et nüüd on tarvis kõigi toetuste saamiseks esitada kolm hinnapakkumist, mille vahel ühistu teenusepakkujat valis. Samas võib neid ka vähem olla, kuid konkureerivate pakkumisi puudumist tuleb kirjalikult hästi põhjendada. 
Renoveerimislaenuga koos käib renoveerimistoetus. Kui ühistu või ühisus võtab renoveerimislaenu, võib ta KredEx’ilt taotleda ka renoveerimistoetust. Projekti kogumaksumus peab olema vähemalt 7340 eurot. 
KredEx’i kodulehelt toome esile tsitaadi: „Toetust saab taotleda 15, 25 ja 35% ulatuses projekti kogumaksumusest sõltuvalt korterelamu rekonstrueerimise komplekssuse tasemest. Toetust saab taotleda ainult nendele teostamata renoveerimistöödele, mis on energiaauditis soovituslike töödena välja toodud ning mille puhul on järgitud terviklahenduse põhimõtet.“ Kinnitame, et need tingimused on toetuse saamisel otsustava tähtsusega.
Meid teeb murelikuks see, et renoveerimislaenu pakutakse väga pika tagasimakse perioodiga – 20 aastat. Mööname, et renoveerimise maksumus on samuti märkimisväärne. Isegi arvestades laenu soodsaimaid tingimusi (fikseeritud intress 4,4% aastas), tuleb korteriomanikel maksta üsna palju raha lisaks.
Näide. Renoveerimisprojekti maksumus on 7340 eurot. Oletame, et omaosaluse 15% (1101) eurot maksab Kredex. Oletame, et Kredex toetab projekti 25% ulatuses ehk 1835 eurot. Renoveerimistöö läheb ühistule maksma ühekordselt 4404 eurot.
Ent laenu tuleb võtta 6239 eurot ning sellelt summalt ka intresse maksta. 4,4% aastas on 274,5 eurot. 20 aastaga (soovitatav laenuperiood) teeb see 5490 eurot. 
Soovitame võimalusel võtta laenu lühemaks perioodiks. MTÜ Meie Kalamaja liikmed, kes võtsid näiteks katuse renoveerimise laenu neljaks või kuueks aastaks, on selle juba pangale tagasi maksnud ning on nüüd valmis tegema uusi mahukaid renoveerimistöid. Nad maksid intresse mitu korda vähem. Hakkama said! 
KredEx pakub veel teisigi toetusliike, näiteks laenukäendust – see kõik on avaldatud nende kodulehel. Tuletame meelde, et mõnd toetust saab kasutada ka eraldi, see ei pea tingimata olema suurema projekti osa.
KredEx’i laenukäenduse kohta tuleb öelda nii palju, et ilma selleta keelduvad mõned pangad väiksematele ühistutele laenu andmast. Laenukäendus tähendab ühistule umbes 1,1% intressi lisamakset aastas. Pankade umbusaldus väikeste ühistute suhtes on põhjendamatu. Pole teada ühtki juhtumit, mil väike ühistu oleks panga lootusetuks võlgnikuks jäänud. Ega suured ühistud pole seda samuti. Paar ühistu pankrotikatset lõppesid sellega, et tänu arukale majandamisele taastas pankrotihaldur ühistute maksejõulisuse. Ometi peavad just väikesed ühistud ja eriti veel korteriomanike ühisused olema valmis pankade ettevaatlikuks suhtumiseks ning arvestama käendusega seotud lisakuludega. Ent laenu- ja renoveerimistoetuseta nad ei jää, sest KredEx on valmis elamute renoveerimist soojusenergia säästmiseks abistama, sõltumata nende suurusest. 
KredEx käendab ka korteriomanike ühisuste laene. Paistab, et ühisuste lootused laenu ja toetust saada on ühistute omadest kehvemad. On ka haldusfirmasid, kes lausa keelduvad ühisustele vastava teenuse osutamisest. Jääb loota, et uus korteriomandi- ja -ühistuseadus, mille Riigikogu plaanib 2012. aastal vastu võtta, aitab leida sellele probleemile lahenduse.
Mida pakub Tallinn?
Kohalikud omavalitsused võimaldavad ühistutele ja ühisustele omalt poolt samuti erinevaid toetusi. Käsitleme siin põhjalikumalt Tallinna linna pakutavat, sest teame sellest rohkem. 
2012. aastal jätkab Tallinn ühistute juhtide koolitamise toetust. Antakse välja 400 toetust, igaüks summas 127 eurot ja 50 senti. Seega toetatakse 400 ühistu ühe juhtkonna liikme pädevuse tõstmist. Toetus on püsinud sellisena aastaid. Tuleb meeles pidada, et Tallinn toetab vaid neid, kes käivad Eesti Korteriühistute Liidu, Tallinna Korteriühistute Liidu ning Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu poolt korraldatavatel koolitustel. Kui ühistu juht soovib saada toetust Juristide Liidu koolitusest osavõtmisele, siis seda Tallinna linn ei toeta. 
Samuti toetab Tallinn endiselt elamute territooriumi korrastamist – jätkub üritus Hoovid korda! Selleks on linna 2012. aasta eelarves ette nähtud 639 tuhat eurot ehk praktiliselt samapalju kui eelmisel aastal. Toetuse saamise tingimused on samad. Tuleb esitada vähemalt 13 dokumenti. 
Nende hulgas on:
Ühistu esindusisiku isikut tõendava dokumendi koopia – huvitav, milleks seda tervis läheb? Isik on ju kirjas rahvastikuregistris. 
Korteriühistu kinnistu omandiõigust tõendav dokument. Huvitav, miks seda vaja on, kui andmed on kirjas kinnistusraamatus?
Pakkumiskutse koopia. Kui soovitakse kolme pakkumist, siis jääb arusaamatuks, milleks on kutse teksti vaja?
Toetusavalduse kõrvale nõutakse ka kaaskirja. Raske aru saada, milleks seda kaaskirja vaja on?
Vajatakse ka majandusaasta aruande koopiat, mis on tegelikult olemas kohturegistris.
Kuigi nende dokumentide esitamine – kas paberil või elektrooniliselt – tundub küll mõttetu (nad on ju kõik andmebaasides olemas), kuid need tuleb siiski esitada, sest vastasel korral ei tohi ametnik dokumente komplektseks lugeda ega komisjon toetust määrata. Toetusmeedet kureerib Kommunaalamet.
Tallinna Linnavaraameti hallata on energiamärgise toetus. See jätkub 2012. aastal samal viisil ja määral, nagu eelmisel aastal, ent kolmandiku võrra väiksemas mahus. Ühe toetuse suurus on 95,87 eurot ning seda saab sel aastal kuni 640 elamut. Linnavaraametis tegeleb toetusega Malle Oja, kes vastab küsimustele hea meelega. 
Sama amet korraldab ka Tallinna korteriühistute infopunkti Vabaduse väljak 9 infosaalis, mis töötab kolmapäeviti kella 9 kuni 17ni. Ametile on selleks 2012. aastal eraldatud 9600 eurot ja infopunkt jätkab tööd endisel viisil.
Huvipakkuv on asjaolu, et Tallinna linnavalitsus eraldab märkimisväärse summa ühistute toetamiseks KredEx’i kaudu. Linn tasub omaosaluse Euroopa Liidu struktuurifondide toetuse saamiseks, mis on kirjeldatud selle loo alguses.
Teabe ja selgituste eest Tallinna linna 2012. aasta eelarvevahendite kasutamisest oleme täna võlgu linnavolikogu aseesimehe Jaak Juskele, kes viis ennast valdkonnaga üksikasjalikult kurssi ning tutvustas seda põhjalikult MTÜ Meie Kalamaja liikmetele.
Soovides kõigile ühistutele ja ühisustele jõudu ja kannatlikkust toetuste saamiseks

Jelena Rootamm-Valter
MTÜ Meie Kalamaja
Mark Buffet Kas otsite rahalist vabadust? kas teil on võlg, kas uue laenu saamiseks on vaja laenu? või kas te rahaliselt murda, kas teil on vaja auto või maja ostmiseks laenu? Kas teie kohalik pank on teie rahalisi vahendeid langetanud? kas soovite finantseerida? kas teil on vaja laenu oma arvete tasumiseks? Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust e-posti aadressil: authenticdiamond112fs@gmx.de Teie esimene vajalik teave: (1) täisnimed: (2) Laenusumma vaja: (3) telefoninumber: (4) Kestus: (5) Riik: (6) riik / provints: (7) Kuu sissetulek: (8) perekonnaseis: (9) vanus / sugu: (10) Laenu sihtotstarve: KONTAKT E-mail: täitke ja saatke töötlemiseks tagasi. Kontakt nr: +48,729,291,460 e-posti teel: authenticdiamond112fs@gmx.de Tänan, Mark Buffet 31. juuli 2018
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: