Eramajade rekonstrueerimise toetuse määrus kinnitatud!

09. apr  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 0
Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Juhan Parts kinnitas määruse, mis annab võimaluse alates 30. aprillist hakata taotlema toetust väikeelamu rekonstrueerimiseks ja taastuvenergia seadmete kasutusele võtmiseks. Määrusega on võimalik tutvuda siin.
Toetust hakkab väljastama KredEx, kelle kodulehel avaldatakse kogu taotlemiseks vajalik informatsioon hiljemalt 16. aprilliks.

Rekonstrueerimistoetuse suurus on 25 või 40 protsenti, sõltuvalt saavutatud energiatõhususe klassist. Minimaalne toetuse määr on 1000 ning maksimaalne määr 30 000 eurot taotleja ühe väikeelamu kohta.

Lisaks eramute energiatõhususe saavutamiseks tehtavale rekonstrueerimisele saab taotleda toetust taastuvenergeetika väikelahenduste kasutusele võtmiseks eramutes, sh päikesekollektori rakendamiseks soojusenergia tootmisel ning tuulegeneraatori või fotoelektrilise paneeli rakendamisel elektrienergia tootmiseks.

Äsja allkirjastatud määruse raames toetatakse nii väikeelamu rekonstrueerimistöid, vajalike ehitustoodete- ja materjalide soetamist, projekteerimist, omanikujärelevalve teostamist ning taastuvenergia seadmete soetamist ja paigaldamist. Väikeelamuteks loetakse üksikelamuid, kaksikelamuid, ridaelamuid, kahe korteriga maju ja suvilaid või aiamaju, mis on kasutusel vähemalt neli kuud aastas.

Määruse seletuskirja kohaselt suunatakse neli miljonit eurot väikeelamute renoveerimiseks ja sellest kuni üks miljon eurot taastuvenergeetika lahenduste, nagu tuulikute ja päikesepaneelide kasutusele võtmiseks eraisikute poolt. 


Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: