Ehituse planeerimisega alustage 6 kuud varem

03. mai  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 3
Kui Te soovite, et maja ehitus toimuks algselt planeeritud ajal, alustaga maja dokumentatsiooni ja projekti valimisega juba varakult – soovitavalt pool aastat varem. Miks nii pikk aeg, kui näiteks Koduinfo lubab kogu dokumendikausta kätte toimetada kuu- pooleteisega?
Kogemus näitab, et rahulik ja etteplaneeritud tegevus viib paremale sihile. Teil on vaja veel palju välja uurida ja mõelda, enne kui tellite oma unistuste maja projekti. Te peate eelnevalt muretsema alusdokumendid, mis on vajalikud projektdokumentatsiooni koostamiseks. Neid alusdokumente läheb vaja ka siis, kui Te meie poolt pakutavate projektide hulgast sobivat ei leia ning tellite projekti arhitektilt.

Juba krundi soetamisel tuleb jälgida, kas olete müüjalt saanud kõik vajalikud dokumendid. Müüjalt saadud kinnistu toimikus on katastriüksuse plaan ja tiheasustusega alal detailplaneering koos seletuskirjaga (ka digitaalselt). Katastriüksuse plaani läheb vaja kavandatava ehitise asukoha märkimiseks projekti krundiga sidumise ajal.

Kui krunt on olemas ja soovite valida krundile sobilikku projekti, peate eelnevalt tutvuma kohaliku linna- või vallavalitsuse projekteerimistingimustega või detailplaneeringuga.

Projekteerimistingimused ja detailplaneering sätestavad, millist maja võib ehitada Teie krundile. Projekteerimistingimuste ja detailplaneeringuga määratakse ära ehitusõigus (ehitisealune pind, korruselisus, kõrgus, katusekalle, viimistlusmaterjalid jmt), et vältida olukorda, kus hiljem võib selguda, et Teie poolt valitud hoonet ei saa antud krundile püstitada, sest ei ole täidetud projekteerimistingimuste või detailplaneeringuga sätestatud nõuded. Samuti võite meie koduleheküljelt välja printida väljavalitud projekti andmed ja võtta need linna- või vallavalitsusse kaasa ehitusnõunikule näitamiseks.

Linna- või vallavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimustes on tavaliselt nõue, et projekti asendiplaan tuleb koostada tõesele tehnovõrkudega digitaalsele geodeetilisele alusplaanile, mis ei ole vanem kui 2 aastat. Seega kui Teil on krunt ostetud varem ja geoalusplaan aegunud, peate hankima uue. Kõige lihtsamini ja soodsamalt saate geodeetilise alusplaani kindlasti Teie krunti mõõtnud maamõõtjalt (konkreetse maamõõdubüroo nime leiate krundi katastriüksuse plaanilt). Jälgida tuleks ja tellimisel kindlasti üle küsida, et geodeetiline alusplaan oleks L-Est koordinaatide süsteemis ja kõrgused Balti süsteemis. Samas aga kui on olemas detailplaneering digitaalsel kujul, siis ei ole alati geodeetilise alusplaani koostamine vajalik.

Linna- või vallavalitsuse käest küsige infot piirkonna võrguvaldajate kohta. Uurige välja tsentraalsete kommunikatsioonidega liitumise võimalused.

Lisaks palub projektibüroo Teil täita küsimustiku – projekteerimislehed. Need on vajalikud projektdokumentatsiooni koostamiseks. Küsimustiku blanketid tagastate täidetuna vastavalt Teie eelistustele, milliseid ehitusmaterjale soovite oma maja ehitamisel kasutada (katusekate, välisviimistlus jmt).

Hädavajalik on edastada informatsioon tuletõrje veevõtukoha kohta, sest Päästeameti jaoks peab olema projektis määratud ka aastaringselt kasutatav tuletõrje veevõtukoht.

Edasi tegeleb projektiga juba projektibüroo, kes seob projekti krundiga, korrigeerib projekti seletuskirja vastavalt kliendi poolt valitud ehitusmaterjalidele, paneb kokku ehitusloa taotluseks vajaliku dokumendikausta ning kooskõlastab Teie projekti Päästeametiga. Projektibüroo on Teile abiks kuni ehitusloa saamiseni.

Tähelepanu! Siin võib minna mitmeid nädalaid, enne kui Päästeamet ja linna- või vallavalitsus projektdokumentatsiooni üle vaatab ning ehitusloa väljastab. Kui kokku pandud dokumendikaust vajab linna- või vallavalitsuse nõudel lisakorrektuuri, nihkub dokumendikausta valmimine veelgi. Arvestada tuleb ka näiteks suveperioodi puhkuste ajaga, kus vastavate asutuste ametnikud on puhkusel ja Teie projektikaust on ootel.

Kogemus näitab, et kui kõik vajaminevad alusdokumendid on varakult korras ja kliendil on linna- või vallavalitsusega läbi räägitud oma ehitusplaanid, kulgeb majaehitusele eelnev protsess kiirelt (kuu- pooleteisega) ja meeldivalt. Küsige neilt julgesti nõu.

Lisaks soovitame varakult enne majaehitust mõelda läbi sobiv ehitusmaterjal.

Seega – et kõik õnnestuks sujuvalt ja projektdokumentatsiooni koostamiseks vajaminevate alusdokumentide hankimine ei kuhjuks viimasele hetkele, alustage ehituse planeerimist pool aastat enne ehituse algust.
1 555 16. juuli 2022
1 555 16. juuli 2022
1 555 16. juuli 2022
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: